چگونه در سنگ - کاغذ - قیچی قهرمان شویم

همه ما در باره زامبی ها شنیده ایم. موجوداتی که از مرگ بازگشته اند و به دنبال زنده ها هستند تا آنها را با هر وسیله ممکن، از تبر و اره برقی گرفته تا دندانهای شکسته در دهانهای کریه شان، به کام مرگ بکشند. چیزی که کمتر می دانیم این است که تنها دو راه برای خلاصی از شر آنها وجود دارد، یکی اینکه مجبورشان کنید فیلم های فارسی وان را ببینند (گاهی مشاهده شده که چنان از دیدن این فیلمها تحت تاثیر قرار می گیرند که به کفن پوشان پیوسته و می ترکند) و دیگر آنکه در بازی سنگ - کاغذ - قیچی بر آنها پیروز شوید. از آنجا که زمزمه های کارتی شدن برنامه های فارسی وان به گوش می رسد، راهکارهایی برای پیروزی در بازی سنگ - کاغذ - قیچی به عنوان تنها راه حل دراز مدت خلاصی از شر زامبی ها ارائه می شود:

 

١- طرف خود را بشناسید: مرد ها اغلب بازی را با سنگ شروع می کنند. اگر طرف مقابلتان مرد است، کاغذ بازی کنید

٢- بازیکنان حرفه ای اغلب بازی را با کاغذ شروع می کنند. در مقابل آنها بازی را با قیچی شروع کنید

٣- اگر طرفتان دوبار پشت سر هم سنگ بازی کرد، احتمالا دفعه سوم قیچی بازی می کند. هرگاه دیدید حریفتان دوبار پشت سر هم سنگ بازی کرد شما دفعه سوم سنگ بازی کنید

۴- اگر با یک تازه کار طرف هستید به یاد داشته باشید که بازی آنها اغلب چیزی است که بر بازی دفعه پیششان پیروز شود. مثلا اگر دفعه پیش سنگ بازی کردند، احتمالا این دفعه کاغذ بازی می کنند. شما می توانید حرکت آنها را پیش بینی کنید و ضد آنرا بازی کنید.

۵- به انگشتهای حریف لحظه ای قبل از بازی دقت کنید. معمولا مشت محکم گره شده علامت سنگ و مشت شل و ول علامت کاغذ است. اگر دو انگشت اشاره و میانی قدری جلوتر از بقیه بودند احتمالا حریف قیچی بازی خواهد کرد.

۶- کاغذ کمتر از همه بازی می شود. در مطالعات آماری ٢٩.۶% کاغذ، ٣۵.۴% سنگ و ٣۵% قیچی بازی می شود.

٧- اگر همه تیرهایتان به سنگ خورد و درماندید چه بازی کنید، کاچی - ترکیب کاغذ و قیچی، با بازکردن انگشت انگشتری و میانی از هم - بازی کنید. این کار گرچه جرزنی عظیمی است ولی برای چند ثانیه حمله زامبی را به تعویق می اندازد. شاید در این مدت برنامه های فارسی وان دوباره راه افتاد.

٨- به بازی های قبلی حریفتان دقت کنید. اگر بازی مورد علاقه ای دارد آنرا کشف کنید و از ضد آن استفاده کنید.

 

 

منبع:

http://www.chacha.com/content/infographics/How-do-i-win-rock-paper-scissors-every-time

/ 0 نظر / 6 بازدید